Ο περαστικός έχει contenu

Η πώληση λήγει στις:

καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο

Προδιαγραφές

Δομή σύνθεσης:

Συστατικά
Ποσότητα
κιτρικό νάτριο 2 mg / ml
Οξύ αιθυλενοδιαμίνη-τετραοξική δισοδική 1 mg / ml
Poloxamère 1 mg / ml
Disulfure από πολυεξαμεθυλένιο 2 ppm
Βορικό οξύ / βορικό νάτριο / χλωριούχο νάτριο -